Förslag till verksamhetsplan meddela oss på Kansliet om ni vill vara delaktig i någon av grupperna