Förbättring i sjukvård och socialtjänst

Om du skulle må bättre genom att

insatserna från socialtjänstoch sjukvården sam-

ordnades be då om en Samordnad Individuell

Plan (Sip) i en sån plan kan anhöriga delta.

Be din kontakt inom sjukvård eller kommunen förbereda och

kalla till en SIP

Läs mera på i-nod.se

PrinSIP är ett projektsom ingår i ett utvecklingsarbete för starkare

samordning av vård och stödinsat som heter I-nod.

I-nod är en del av regeringens priosatsen och finansieras av SKL.